ANBI

Organisatie naam: Stichting All For Them
RSIN nummer: 808457998
Postadres: Kerkewijk 74 C
Bezoekersadres: Kerkewijk 74 C 3904 JE veenendaal
Telefoon: 06.50632705
E-mailadres: a.koornneef@kpnmail.nl

Download inschrijving KVK
Download Financieel verslag 2018

Beleid: werving van gelden
Stichting All For Them is afhankelijk van donaties en giften van familie, bedrijven en particulieren giftgevers.

Beleid: beloning werknemers
Alle betrokkenen zijn vrijwilliges.

Doel en missie
Volgt