Help Kinderen Uit Zeer Arme Gezinnen In Roemenië!

Word sponsor van All For Them

Jaarlijks sponsorde All For Them gemiddeld 30 studenten. Dit aantal willen wij continueren, maar dat kan niet zonder uw hulp! Wij garanderen donateurs dat hun giften voor 100 % terecht komen waar het voor is bedoeld , namelijk: DE KINDEREN. Zo worden alle reis, verblijfkosten en alle overige diensten uit andere middelen betaald.

Wij mogen met grote vreugde zien wat voor een enorme impact het voor een kind uit een allerarmst gezin, zonder enig perspectief,  heeft als zij of hij in de gelegenheid wordt gesteld te kunnen studeren. Hiermee kunnen deze kinderen bouwen aan hun toekomst!

Momenteel betalen we €1000,- voor een waterpomp en per student ook €1000,- euro jaarlijks. Ons streven is weer 30 studenten, maar dit kan niet zonder de nodige donaties.

waarom-sponsor

Waarom sponsor worden?

Zij leven in armoede maar toch blij gezichtjes.

watleverop

Donateur worden?

  • Uw gift is volledig aftrekbaar
  • U krijgt van ons een persoonlijke bedankbrief
  • U krijgt een vermelding van uw donatie op onze website, zo u wenst.
  • Het geeft u vast wel een goed gevoel want u geeft een kansloos kind uit een arm gezin middels studie een mooie toekomst.
  • Als u wenst kunt u ook een student rechtstreeks sponsoren.

Overige wensen zijn in overleg met de vrijwilligers van All For Them af te stemmen.

Joke Beekman        06 506 327 09
Ruddy Wijckmans 0032 497 269 682
Aad Koornneef       06 506 327 05

Sponsor worden?

Wij zijn u dankbaar als ook u een kind uit een zeer arm gezin ,met weinig tot geen mogelijkheden, voor een jaar of meer wilt sponsoren waardoor het kind kan studeren en met hard werken kan bouwen aan een  menswaardig bestaan voor de toekomst. We verzoeken u dan om de volgende gegevens in te voeren op onderstaand formulier. Uw gift kunt u natuurlijk ook zonder onderstaand formulier storten op rekening nummer t.n.v :

Alle For Them NL37 INGB 0651 6984 13

  • Naam:
  • Straat:
  • Postcode/plaats:
  • Telefoon:
  • Bank:

Wij danken u bij voorbaat.